Patologia

Tradycje związane z posiadaniem rodziny są bardzo silne. Instynktowna chęć posiadania dzieci i uczestniczenia w ich życiu jest zakodowana genetycznie w każdej istocie mającej swoje życie na ziemi. Dzieci są skarbem dla rodziców, pod warunkiem, że są chcianymi dziećmi. Często bywa tak, że poprzez nieodpowiedzialność w zachowaniu można zajść w ciążę. Dużo jest osób, które nie potrafią ponosić konsekwencji, co odzwierciedla się na bardzo negatywnym stosunku do dzieci. Łatwo jest spłodzić dzieci, ale wychować je jest trudniej. Wiele osób traktuje to jako zabawę, ale trzeba być przygotowanym na wszelkie ewentualności i przede wszystkim chcieć mieć dzieci. Wtedy łatwiej się żyje i nikomu nie nastręcza negatywnych myśli. Patologie są bardzo ciężkie, a zaburzenia z nimi związane są ciężkie do wyzbycia. Patologie mają wpływ na późniejszy los zdarzeń, często negatywny. Niewiele jest osób, które w wieku dziecięcym będąc męczonymi normalnie egzystują w przyszłości. Dzieci doświadczające trudnych sytuacji w przeszłości mają zazwyczaj problemy emocjonalne, nie potrafią sobie racjonalnie radzić z problemami. Często i łatwo popadają w nałogi i kolegują się z negatywnie na nich wpływającym towarzystwem. Istnieje mnóstwo skutków, które wynikają tak naprawdę nie zawsze z ciężkich przypadków. Każdy człowiek ma inną wrażliwość i odporność nerwową.